کتاب های جنگی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های جنگی
 کتاب نبرد خندق

کتاب نبرد خندق

اثر مسعود آذرباد از انتشارات جمکران


 کتاب مرغداری در میدان جنگ

کتاب مرغداری در میدان جنگ

اثر سعید هاشمی از انتشارات جمکران


 کتاب نفرت و بیزاری

کتاب نفرت و بیزاری

اثر اوراسیو کاستیانوس مویا از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان


 کتاب روی شانه های نونا

کتاب روی شانه های نونا

اثر جولی لی از انتشارات پرتقال


 کتاب کوه مرگی

کتاب کوه مرگی

اثر حسین عباس زاده از انتشارات سوره مهر


 کتاب گارد جوان

کتاب گارد جوان

اثر الکساندر فادایف از انتشارات نگاه


 کتاب عشق در گذر زمستانی

کتاب عشق در گذر زمستانی

اثر آن مایکلز از انتشارات پارمیس


 کتاب ترکه های درخت آلبالو

کتاب ترکه های درخت آلبالو

اثر اکبر خلیلی از انتشارات اسم


 کتاب دریای عشق

کتاب دریای عشق

اثر الکساندر دوما از انتشارات باهم


 کتاب پشت خط

کتاب پشت خط

اثر مهدی افروزمنش از انتشارات نشر چشمه