کتاب های جنگی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های جنگی
 کتاب دور از خانه ی پدری ام

کتاب دور از خانه ی پدری ام

اثر جیل مک گیورینگ از انتشارات لیوسا


 کتاب ضیافت به صرف گلوله

کتاب ضیافت به صرف گلوله

اثر مجید قیصری از انتشارات کتاب کوچه


 کتاب جنگ چکاوک ها

کتاب جنگ چکاوک ها

اثر هیلاری مک کی از انتشارات پرتقال


 کتاب هبوط شهر سنگی

کتاب هبوط شهر سنگی

اثر اسماعیل کاداره از انتشارات نودا


 کتاب سوره آفلین

کتاب سوره آفلین

اثر ابراهیم اکبری دیزگاه از انتشارات شهرستان ادب


 کتاب ایران شهر 3

کتاب ایران شهر 3

اثر محمدحسن شهسواری از انتشارات شهرستان ادب


 کتاب وضعیت بی عاری

کتاب وضعیت بی عاری

اثر حامد جلالی از انتشارات شهرستان ادب


 کتاب روایت دلخواه پسری شبیه سمیر

کتاب روایت دلخواه پسری شبیه سمیر

اثر محمدرضا شرفی خبوشان از انتشارات شهرستان ادب


 کتاب مراسم یادبود برای یک روستایی اسپانیایی

کتاب مراسم یادبود برای یک روستایی اسپانیایی

اثر رامون خ سندر از انتشارات علم


 کتاب بمب کلاغی

کتاب بمب کلاغی

اثر اکبر صحرایی از انتشارات سوره مهر