کتاب های جنگی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های جنگی
 کتاب تاکسیدرمی

کتاب تاکسیدرمی

اثر رسول حق جو از انتشارات مهر و دل


 کتاب شرجی

کتاب شرجی

اثر احمد لاجوردی از انتشارات نسل روشن


 کتاب نوشدارویی پیش از مرگ سهراب

کتاب نوشدارویی پیش از مرگ سهراب

اثر احمد لاجوردی از انتشارات نسل روشن


 کتاب غربت

کتاب غربت

اثر لیلا سلیمانی از انتشارات برج


 کتاب سرزمین سرخ

کتاب سرزمین سرخ

اثر جو ابرکرومبی از انتشارات کتابسرای تندیس


 کتاب عبور از برهان

کتاب عبور از برهان

اثر رضا صادقی از انتشارات ذکر


 کتاب جنگ

کتاب جنگ

اثر سباستین فوکس از انتشارات کتاب سرای نیک


 کتاب ویتک

کتاب ویتک

اثر ویسلاو لاستسکی از انتشارات مرکز


 کتاب ویلون سل نواز سارایوو

کتاب ویلون سل نواز سارایوو

اثر استیون گالووی از انتشارات نیکا


 کتاب ماه دل انگیز مه

کتاب ماه دل انگیز مه

اثر جیمز رامون جونز از انتشارات نیکا