کتاب های جنگی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های جنگی
 کتاب عملیات لرستان

کتاب عملیات لرستان

اثر کاوه بیات از انتشارات شیرازه


 کتاب هدیه غیر منتظره

کتاب هدیه غیر منتظره

اثر استیگ داگرمن از انتشارات نشر ثالث


 کتاب سبلان زنده است : خاطرات امیر دریادار دوم عرشه عبدالله معنوی رودسری

کتاب سبلان زنده است : خاطرات امیر دریادار دوم عرشه عبدالله معنوی رودسری

اثر رضا قلی زاده علیار از انتشارات سوره مهر


 کتاب نسیمی که بر ستاره ای وزید

کتاب نسیمی که بر ستاره ای وزید

اثر جونگ میونگ لی از انتشارات نشر نون


 کتاب خانه پدری

کتاب خانه پدری

اثر اورهان کمال از انتشارات کتاب آمه


 کتاب زیرخاکی

کتاب زیرخاکی

اثر مجید قیصری از انتشارات افق


 کتاب نگهبان تاریکی

کتاب نگهبان تاریکی

اثر مجید قیصری از انتشارات افق


 کتاب نامت را عوض نکن

کتاب نامت را عوض نکن

اثر مجید قیصری از انتشارات شمع ومه


 کتاب حکایت زمستان

کتاب حکایت زمستان

اثر سعید عاکف از انتشارات سوره مهر


 کتاب اندوه جنگ

کتاب اندوه جنگ

اثر بائو نینه از انتشارات افق