کتاب های جنگی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های جنگی
 کتاب ویتک

کتاب ویتک

اثر ویسلاو لاستسکی از انتشارات مرکز


 کتاب ویلون سل نواز سارایوو

کتاب ویلون سل نواز سارایوو

اثر استیون گالووی از انتشارات نیکا


 کتاب ماه دل انگیز مه

کتاب ماه دل انگیز مه

اثر جیمز رامون جونز از انتشارات نیکا


 کتاب بازگشت به مقصد

کتاب بازگشت به مقصد

اثر محمود وضیع از انتشارات سوره مهر


 کتاب گل های سرخ سارایوو

کتاب گل های سرخ سارایوو

اثر آزرا یونوزوویچ از انتشارات سوره مهر


 کتاب کهنه سرباز

کتاب کهنه سرباز

اثر ایمان کفائی مهر از انتشارات زرین اندیشمند


 کتاب یک لیوان چای برای فرمانده

کتاب یک لیوان چای برای فرمانده

اثر محمدرضا نقوی از انتشارات مرکز اسناد انقلاب


 کتاب آسمان سرخ شب

کتاب آسمان سرخ شب

اثر سایمن سیبیگ مانتیفوری از انتشارات کتابسرای تندیس


 کتاب سمفونی ماهی های شیشه ای

کتاب سمفونی ماهی های شیشه ای

اثر محمدمهدی رسولی از انتشارات نیستان


 کتاب در سوریه خبری نیست

کتاب در سوریه خبری نیست

اثر بابک مصطفوی از انتشارات امید سخن