کتاب های جنگی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های جنگی
 کتاب گسترش دامنه مبارزه

کتاب گسترش دامنه مبارزه

اثر میشل ولبک از انتشارات بهجت


 کتاب The Beekeeper of Aleppo

کتاب The Beekeeper of Aleppo

اثر کریستی لفتری از انتشارات آی آی کتاب


 کتاب دوچرخه

کتاب دوچرخه

اثر زینب سوداچی از انتشارات شهید کاظمی


 کتاب خواب عجیب

کتاب خواب عجیب

اثر زینب سوداچی از انتشارات شهید کاظمی


 کتاب دیده بان ها ایستاده می خندند

کتاب دیده بان ها ایستاده می خندند

اثر محمدحسن ابوحمزه از انتشارات رسول آفتاب


 کتاب حاج قاسم و جاسوس

کتاب حاج قاسم و جاسوس

اثر رحیم مخدومی از انتشارات رسول آفتاب


 کتاب ابر قهرمان

کتاب ابر قهرمان

اثر رحیم مخدومی از انتشارات رسول آفتاب


 کتاب این تانک واس ماس

کتاب این تانک واس ماس

اثر فاطمه جوادی از انتشارات جمکران


 کتاب A Farewell to Arms

کتاب A Farewell to Arms

اثر ارنست همینگوی از انتشارات معیار علم


 کتاب کاش این گلوله شلیک نمی شد

کتاب کاش این گلوله شلیک نمی شد

اثر اصغر کاظمی از انتشارات سوره مهر