کتاب نشانه های صبح

اثر ابراهیم حسن بیگی از انتشارات شهرستان ادب-داستان جنگی

رمان «نشانه های صبح» از ابراهیم حسن بیگی بعداز ۲۰ سال به چاپ دوم رسیده و توسط انتشارات شهرستان ادب به چاپ رسیده است. این کتاب داستان درگیری های شهر پاوه در سال ۵۸ است. داستان به شخصیت فیلمبرداری که برای تهیه تصاویر به پاوه آمده و در روزهای بحرانی پاوه و حضور شهید چمران در آن حضور دارد.


خرید کتاب نشانه های صبح
جستجوی کتاب نشانه های صبح در گودریدز

معرفی کتاب نشانه های صبح از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نشانه های صبح


 کتاب جاده جنگ 1
 کتاب ساحران باروت 2
 کتاب زنبوردار حلب
 کتاب نشانه های صبح
 کتاب دستهایش خونی چشمهایش گریان
 کتاب قرار مهنا