کتاب فاتحان

اثر دیوید مک کی از انتشارات پرنده آبی - مترجم: طاهره آدینه پور-داستان جنگی

در این کتاب داستان ژنرالی را می خوانید که بر تمام کشورها پیروز شده است، جز یک کشور بسیار کوچک. او سرانجام به این کشور نیز حمله میکند. اما کشوری که ارتش ندارد در برابر نیروهای دشمن چگونه از خود دفاع میکند؟


خرید کتاب فاتحان
جستجوی کتاب فاتحان در گودریدز

معرفی کتاب فاتحان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فاتحان


 کتاب رویدادهای شهر سنگی
 کتاب آوارگان
 کتاب مسافر کوچولو
 کتاب بازی جنگ
 کتاب فاتحان
 کتاب ساز دهنی