کتاب شبح سرگردان

اثر رومن گاری از انتشارات نیلوفر - مترجم: ابراهیم مشعری-داستان جنگی

رومن گاری در رقص چنگیز کوهن پا از مرزهای اشاره و تمثیل فراتر می‌نهد و از «نماد» نیز بسیار بهره می‌جوید. این داستان به ظاهر فانتزی، رفته رفته، ابعادی گسترده به خود می‌گیرد. این ویژگی داستان‌های آخری است که رومن گاری – واقعیت و قراردادها را طوری ماهرانه و با ظرافت از میان بر می‌دارد که خواننده، به ناگاه، خود را با گستره‌ای عظیم رو در رو می‌یابد؛ گستره‌ای که اساطیر و عظمت آن را فرایاد می‌آورد؛


خرید کتاب شبح سرگردان
جستجوی کتاب شبح سرگردان در گودریدز

معرفی کتاب شبح سرگردان از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب شبح سرگردان


 کتاب بیروت 75
 کتاب کتابخوان
 کتاب تبصره 22
 کتاب فرشته سکوت کرد
 کتاب رویای جورج ار
 کتاب نسیمی که بر ستاره ای وزید