کتاب سرزمین گم شدگان

اثر الیاس خوری از انتشارات افراز - مترجم: رضا عامری-داستان جنگی

... گفت حکایت مریم‌ها مثل همان حکایت اسکندر است. اسکندر دنبال مریم خودش می‌گشت تا کار بزرگ خود را انجام دهد. «قانا را به‌یاد آورد. مادرش در قانا بود و همو بود که باعث شد اولین شگفتی خود را خلق کند. در برابر قبر العازار، مریم دیگری شده بود و در رستاخیز، مجموع همه‌ی مریم‌ها. اسکندر به‌دنبال شگفتی خودش بود، دنبال مریمش که نمک را فراموش کرد و رفت. او می‌خواست نمکی را که بحرالمیّت و جهان را غرق کرده بود، دوباره به جهان بازگرداند.» ...


سایت نشر افراز


خرید کتاب سرزمین گم شدگان
جستجوی کتاب سرزمین گم شدگان در گودریدز

معرفی کتاب سرزمین گم شدگان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سرزمین گم شدگان


 کتاب واترلو
 کتاب چه کسی این بلا را سر شهر آورده؟!
 کتاب پیش مرگ هیتلر
 کتاب 1917
 کتاب مردان نامرئی
 کتاب معبد زیرزمینی