کتاب جنگی که نجاتم داد

اثر کیمبرلی بروبیکر بردلی از انتشارات پرتقال - مترجم: مرضیه ورشوساز-داستان جنگی

وقتی سالها در اسارت یه پنجره باشی دیگه چه اهمیتی داره که دنیا درگیر یه جنگه. اونم جنگ جهانی دوم.آدا دختر بچه‌ای که به خاطر ناتوانیش توی زندگی فقط تحقیر شده، یه روز یه تصمیم بزرگ می‌گیره. اون به همراه برادر کوچیکش سفری رو شروع می کنه تا بفهمه به دنبال رویا بودن چه شکلیه. اما جنگ، آواره ‌گی و فقر تازه شروع شده و زندگی بوی خون و خاک میده...


خرید کتاب جنگی که نجاتم داد
جستجوی کتاب جنگی که نجاتم داد در گودریدز

معرفی کتاب جنگی که نجاتم داد از نگاه کاربران
من نمی خواستم این یکی به پایان برسد ... همانطور که ممکن است متوجه شده باشید ... من برای همیشه به خواندن آن پایان دادم. اما در راه خوب، من از آن بسیار لذت بردم. و من خیلی گریه کردم. کار مهم. این کتاب را دوست داشت من واقعا همه چیز را دوست داشتم. داستان حیرت انگیز. این کتاب مناسب برای خلق و خوی مناسب بود. درست در این لحظه خاص زندگی من. حتی معمولا دوست ندارم کتابهای جنگ جهانی دوم را به طور کلی بخوانم، اما من این را به شدت توصیه میکنم.

مشاهده لینک اصلی
من گریه نمیکنم، گریه میکنم! OMG شما بچه ها این کتاب خیلی خوب است. آدا یک دختر متولد شده با یک پای باشگاه زندگی می کند در یک تخت در لندن با او (وحشتناک !!!) مادر و برادر کوچک جیمی است. از آنجا که مادرش اساسا یک هیولا است، کسی هرگز تخت را ترک نمی کند. این تغییر زمانی که همه کودکان از شهر برای شروع جنگ جهانی دوم به کشور فرستاده می شوند. اوه آنقدر دلتنگ و زیبا است. من هرگز ترومای کودک را به طرز ماهرانه ای ندیده ام. من فکر کردم که خواندنش سخت است، اما آن را آسان به عنوان خوانده شده. آدا چنین شخصیتی عالی است، همانطور که سوزان است. تمام شخصیت های سمت راست نیز به خوبی شکل گرفته اند. من خیلی امیدوارم که عاقبت وجود داشته باشد!

مشاهده لینک اصلی
کتاب هایی مثل این برای بچه ها، آنهایی که فقط درباره ی یک بچه و زندگی زندگی می کنند، بیش از حد دور نیستند. من واقعا متعجب شده بودم که چگونه الهام بخش و خلاق جنگی است که زندگی من را ذخیره کرده است، و من می توانم آن را به عنوان یکی از محبوب ترین کتاب های خارج از کشور برای خوانندگان جوان پایین بیاندازیم.

مشاهده لینک اصلی
در این بعد از ظهر زمستانی با یک CD به سمت چپ بروید تا به پارکینگ برسید. آیا من به فروشگاه رفتم یا در کامیونم ترسیدم تا پایان آن را بشنوم؟ من هنوز سردم در مجموع ارزش دارد

مشاهده لینک اصلی
\"من\" من · من € Giati Î ± Ï درجه \"لرز و readÎ- ÎινÏ\" از ζÎμι ¹ من \"من · من · من\" من ± من \"من · این است که من ± من، من \"من\u003e ονÎ'ίνο، σÎ- ÎœÎ Ï € من\" من Τι »من ‡ Î ±\" »من σίΠάι Ï € من \"من ... من € ¹ من\" من Î¶ÏŒÏ من \"من ... من، من ‰ Ï Î¬Îμι. ب ÎÎ¹Î½Ï ± من \"من ± Î¯Î½Î¿Î½Ï Î¯ÏƒÏ € من ... من من من\" من ± Îμννιά، Î¿ÏƒÎ¿Ï ± کنم من این است که من ± Ï ÎœÎ \"IOE. Ï ‰ من \"من σάζ ίζÎμι ± Ï Î¹Î²ÏŽÏ. Î ± Î † من \"من · من، من € ΤζÎιμι I II € Î ± Î ± Î¯Î½Î¿Î½Ï Îξι. ب ÎÎ¹Î½Ï \"از ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï دوم ή βγÎμι Ï €\" من ± Ï Ï € من \"من Ï € من\" من \"من ... من. \"I II ή ÎμÎ²Î Ï € οÎ'ίΠ± درجه سانتی\" Î'Îμξί من \"من · من € Î ± ÏŒÎ'ι ι ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï Ï Ï € € این است که من ± \"άÎμι، ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï ÎÎ¼Î Î¹Îºî® Ï €\" من \"من. ب ÎÎ¹Î½Ï \"Î ± Ï € ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï Î¬Îμι Ï Ï Ï» بایگانی، † Ï Ï ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï € من \"من\" Î ± Ï Ï Î ± βγΠ± Ï Î¯Î½Îμι € Î¿Î¹Î¿Ï \"من من € من\" من، من € Î ± کنم من οΠدوم € من \"من Ï ÎºÏŒÏƒÎ¼Î¿ € οιοÏ\" من Ï € E | ¬ ... من من \"من. آنجلوپولوس άÎ'ΠΤζÎιμι من، € άÎμι.ÎŒÏ Î¬Î'Î \"من ± کنم من ‰، من\" من \"است که من این است که من ± Î³ÎºÏŒÏƒÎ¼Î¹Î¿Ï دوم ÎμÎ¼Î¿Ï من \"من ... من € Î · من\" من € من \"من\" من ·، Î'γγΠ»± است که من، γίνÎμÏ\" من ± Ï Ï ‰ σάζ \"άι فراتر از\" من من »Î ± من\" من ± Ï € ΠιÎ'ιά ± من \"من νονÏ\" من ± من \"من · من، من € Î ± Ï Î ± ιμοκΠΠ± Î¯Î½Î¿Î½Ï ± Ï € Î ± Ï † ï »Î®. ب من · من \"من ± من\" من ... من † Î ± Ï € Î ± Ï € σίζÎμι Ï ‰ من، من € دوم € ή όμο می کنم من ¶Îιμι Î ± Ï € άÎμι. Î¿ÏŠÏŒÎ½Ï Î¬Î'Î Ï من، من ± · ÎÎ¹Î½Ï \". من \"من من ... من € ¬ìŠ¤ì- من من من». حزب II \"دوم پوشه € ιών من\" من ± Ï € Î ± ιÎ'ιά من \"من σκάνÎμ Î ± Î ± Ï Î ± من\" من »Î®Î³Î¿ من ... من ... من € من \"من من من IOE\" من ± من \"من · من، من £ Ï من من ±، μιΠ± من، من ΠκΠ± من، من ... ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï Î®Î¸ÎμÎ branch_mapping_dlg_condtion_items_update_defaultConditions_zero Ï € ΠιÎ'ιά ±، Î »من» است که من € من \"من» νο ± νÎÎ ± βÎμ من من ± Ï € من \"ήνιÎ\" من € ισμÎνΠ± â €  € Ï Ï ÎμÎ¼Î¿Ï € ... οÎ'Î¿ÏƒÏ ‰ σÎ- من \"من · κά ÏƒÏ ... â € ± Î¯Î½Î¿Î½Ï ÎœÎ ± γκινΠ· من\" من ± کنم من Î ± من \"من ‰ ± Î½Î¬Î³Î½Ï Î¿Î¯ ± Ï € ... Î'ίνÎμι من \"من † ή ιμοκΠσκÎÏÎ · σÎ- ονιΠΠΠ± Ï Î¼ÎμγάΠ»من ... من. οκίνÎ، ξÎμÎºÎ¹Î½Î®ÏƒÎ¿Ï ... ¹ Î ± Ï € من \"من ± Ï € ï» Î ± Ï Î¿Î ÏƒÎ¹ÎºÎ¬، من \"من ± Î'ÎμÎ'ομÎÎ½Î Ï ‰ من، من ± Î¯Î½Î¿Î½Ï ± Î³Î¬Ï Î¼Î¹Î Î ± من، من · من \"من ± Î ± من\" من ± Ï € Î ± Î \"ιÎ'ιά · من، من ± Î ± Ï پوشه ικών ίσÎμÎ¹Ï Ï € ... ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï Î ± Î من من من من € ± Î³Î¯Î½Î¿Î½Ï \"Î ± Î ± νάμÎμσΠσÎ- Î ± Ï † Î ±، ÎμιÎ'Î¹ÎºÏŒÏ \"من Î ± Ï € άι ΜΠν γονιό. ب »من» من · ÎμιÏΠκάθÎμ ÏƒÏ Ï † Î ± Î³Î¬Ï € Î · من، من ± من \"من ... من † Ï من\" من · من \" ± من، من من من Î ± ± Î¯Î½Î¿Î½Ï Î ± من \"من ± من ... من\" ή ± من \"من · I II Ï IOE νθÎμσΠ· ÎμÎ½ÏŒÏ Ï € ΠιÎ'Î¹Î¿Ï ±. Î • ιÎ'Î¹ÎºÏŒÏ \"من Î ± من\" من ± Ï Î ± من ... من \"من ... νοÎ'ÎμÏ من\" من ± Ï € Î ± من \"من من · μιο Ï ... پوشه ÎμÎ½Î¿Ï Î½Î¿Î¹ÎºÎ¹Î. ب î î Î¤ÏŒÏ \"· · σκÎÏÎ ÎμνόÏ، من € ΠιÎ'Î¹Î¿Ï ±،\" من این است که من ± ‡ من \"من ± Î ± کنم من · من\" ή ή E | این است که من · من · من من من من من من † Î ± Ï € Î¿Î¹Î¿Ï \"¿Î³Î¿Î½Î¹ÏŒ، Î¯Î½Î¿Î½Ï ± Ï Ï ‰ € من، ÎμκÎμίνο من ‡\" ± ίÎμι ¹ € کنم من ± ... من \"άι، ÎμκÎμίνο ιμÎÎ½Î¿Î½Ï Î¼Î¹ÎºÎ® ίσÏ\" من »Î³Ï. Πόσο ¬ Î »من» من \"من ± کنم من ¿Î³Î¿Î½Î¹ÏŒÏ ίÎ'Î¹Î¿Ï Ï Ï € من من من\" من ± من ... من \" ή من \"من · من، من ... νÎÎ¿Ï من · من\" من € Î ± کنم من Î'άκΠ† من من · من \"من ± Î ± IoSs¯ · I II ικό \"Î ± Ï، پوشه € ιών Τι\" من من من \"من ± Î³Î¬Ï € Î · من\" من € Î ± ιοÎ'ικό Î ± Ï € Î¿Î¹Î¿Ï \"¿Î³Î¿Î½Î¹ÏŒ، μιΠζÎμσÏ\" ή ν ± Î »من ικοί ±، ΜΠΠ± Ï € Î · من · من\" ον Ï Î¬Î'ι، آوریل ... Î³ÎºÎ¬Ï »Î ± من\" من Î ± Ï € Î ± Ï IOE Î¼Î¿ÏƒÏ \"قطر σÎ- ΜΠζÎμσÏ\" άι Ï € ιβάΠ»من» من γÎμÎ¼Î¬Ï \"Î ± Î³Î¬Ï € Î ± Ï Î ± Ï € ï» این است که من ή، ¹ Î ± Î Î¤ÏŒÏ € ο Ï ... من، من € ... ÎºÎ¬Î½Î¿Ï ... من € Î ± Ï Î¬Î³Î¼Î \"از ιμοκΠÎμκÎμίνο Ï € من\" من νοιάζ ικό \"Î ± Ï Î ± I III» من ... من، Î ± ± ± Î¯Î½Î¿Î½Ï Î »± Î من، من ± Î¯Î½Î¿Î½Ï من ... من\" من ισμÎνο ، Î ± Î · من \"من ... من € من\" من € من \"من ±. من \"من ¾ Î £ Ï ‰ من، من ± ± νÏ\" σι άσÎμι Î ± Ï Ï † ... σικά Î¿Ï Î¿Î²Î¬Ï \"Î ± Ï Î ± Ï † CD این است که من »من شلیک نیم من من من من ± ± Î'ÎμθÎμί، ± من\" من \"من\" من Î ± دوم ή Î¯ÏƒÏ \"من Î ± Ï Î¬ÏƒÎμι، Î¯ÏƒÏ \"من ... من € Î ± Ï € ονÎσÎμι Ï € λ من من \"من ± Ï € Î ± Ï ‡ است که من γÎμι € Î¿Î¹Î¿Ï \"من · κά ή من\" من .... \"این است که من ±\" ÏƒÎ¯Î³Î¿Ï ... من € Î ± من \"من £ Ï ‰ من، ΜΠمن\" دوم \"οιο Ï € ιβάλ من »من Î ±، μιΠ\"دوم\" پوشه ± Ï من من من من † E |، ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï E،، ë¶ Ï Ï Ï € Î ± کنم من Î ± Î¯Î½Î¿Î½Ï Ï Ï ‰ Ï IOE ινή.ÎνΠ± Ï € Î ± Î'Î¬ÎºÎ Ï € ... دوم ή βιώσÎμι من \"من · من، من ± Ï € Î ± کنم من · من € οιοÏ\" ¿Î³Î¿Î½Î¹ÏŒ، Î ± من \"من · οΠدوم € ή Î ± Ï Î ± من\" من · من، من € ιμÎνÎμι Ï € کنم من ± \"من. ΜΠ± Ï € Î ± Î'Î¬ÎºÎ Ï € ... دوم ή μάθÎμι من من ‰ من، μιΠΠ± من \"من Î³Î¬Î¼Ï ± Ï € ... دوم ή ÏƒÏ \"¿ÏƒÏŽÎ¼Î ± من\" من ± Ï ... Î¯Î½Î¿Î½Ï Î¯ÏƒÏ \"من ± Ï ÎºÎ¿Î½Î¿Ï، ίσÏ\" من € Ï ... ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï Î ± Î من من من من € οΠدوم € ή ± EZ ~ من ± من، من ± Ï † Î¿Î²Î¬Ï \"Î ± Ï € 회ì\" Î ± Î ± Ï Î ± Ï Î ± من \"من βÎμÏ . ΜΠ± من \"من Î ± Ï €\" οιο Î'άκΠΠ± Î ... Î³ÎºÎ¬Ï »من ... من\" است که من € ï »Î ± Ï ÎºÎ¬Î½Îμι † £ من ... من، Î ± \"I II νιώθÎμι 회ì\" Î ± Ï € μÎμιονÎμÎºÏ \"νο، Î ± Ï € I II € ή دوم ± Î من من € 회ì \"\" κών، Î¬Î¼Ï ... من من \"من ... دوم · من» من، ίο \"œì¹\" من € کنم من ± \" Î ± Î · من € کنم من ± \"من من\" من ± Î ± Î · من \"من € Î · γώσÎμι. Î½Î¬Î½Ï ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï Î½Î¹ÏŽÎ¸Îμι من \"من من\" من ± ιμοκΠ± ± EZ ~ من ± من، من € من \"من £ Ï ‰ من، ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï Î ± Ï € »من · من ‰ θÎμί.Î • ΜΠ± Ï € λ من »Î ± κόμΠ± من\" من · Î ± من \"من ± Ï € ... من € νάÎμι من \"من من\" βιβΠپوشه όσο σÎ- ονιΠمن من ±، όσο ι μÎμγάΠ»من ... من. ÎœÎσΠمن من ‰ من، من من من € Î ± Ï Ï Ï Î¿ÏƒÎÏ ... ¹ من \"من» ÎμÎμ من من IOE \"من ± من\" ιÎ'ιά، Î ± ± من \"من σΠΠ± من\" من ± پایان 회ì \"من ± Ï € کنم من ±\" من ± من \"من» من ± من \"من ± Î¼Î²Î¬Î½Î¿Î½Ï E | ¬ê³ ΜΠÎ'ικό من\" من ... من، من \"است که من € Î ± νάΠΜάΠ± Î ± Î ¹\" من ± ÏŒÎ³Î¿Ï ÎμÎ¸Î¯ÏƒÎ¼Î Ï ± \"من ± Ï € Î من ... من E،، ë¶ Ï من\" من \"branch_mapping_dlg_condtion_items_update_defaultConditions_zero Τι\" من.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب جنگی که نجاتم داد


 کتاب زیر آسمانی به رنگ خون
 کتاب نقشی در مه
 کتاب شمشیر نقره ای
 کتاب در آغوش دریا
 کتاب دیدار به قیامت
 کتاب رویای جورج ار