کتاب های جنگی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های جنگی
 کتاب سکوت دریا

کتاب سکوت دریا

اثر ورکور از انتشارات ماهی


 کتاب سه گانه ی دوقلوها

کتاب سه گانه ی دوقلوها

اثر آگوتا کریستف از انتشارات مروارید


 کتاب وقتی هیتلر خرگوش صورتی مرا ربود

کتاب وقتی هیتلر خرگوش صورتی مرا ربود

اثر جودیت کر از انتشارات مروارید


 کتاب فرشته سکوت کرد

کتاب فرشته سکوت کرد

اثر هاینریش بل از انتشارات نشر نون


 کتاب پیش روی

کتاب پیش روی

اثر ادگار لارنس دکتروف از انتشارات نشر زاوش


 کتاب میراث

کتاب میراث

اثر هاینریش بل از انتشارات مروارید


 کتاب آقای پیپ

کتاب آقای پیپ

اثر لوید جونز از انتشارات آموت


 کتاب هایدریش مغز هیملر است

کتاب هایدریش مغز هیملر است

اثر لوران بینه از انتشارات قطره


 کتاب سفر دریایی لی لی

کتاب سفر دریایی لی لی

اثر پاتریشیا رایلی گیف از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب کوتوله

کتاب کوتوله

اثر پرلاگر کویست از انتشارات نشر چشمه