کتاب های جنگی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های جنگی
 کتاب سرزمین های تکه تکه

کتاب سرزمین های تکه تکه

اثر اسکات اندرسون از انتشارات اختران


 کتاب بی همان

کتاب بی همان

اثر هانس فالادا از انتشارات کتاب سرای نیک


 کتاب در آغوش دریا

کتاب در آغوش دریا

اثر روتا سپتیس از انتشارات راه معاصر


 کتاب بانوی پستچی

کتاب بانوی پستچی

اثر سارا بلیک از انتشارات کتاب کوله پشتی


 کتاب مراسم تشییع

کتاب مراسم تشییع

اثر ماری رنولت از انتشارات ققنوس


 کتاب خوش شانس تر از همه بودیم

کتاب خوش شانس تر از همه بودیم

اثر جورجیا هانتر از انتشارات کتاب کوله پشتی


 کتاب سربازان سالامیس

کتاب سربازان سالامیس

اثر خاویر سرکاس از انتشارات نیلوفر


 کتاب راه بی پایان

کتاب راه بی پایان

اثر ویلیام استایرن از انتشارات هنوز


 کتاب شمشیر نقره ای

کتاب شمشیر نقره ای

اثر ایان سرالیر از انتشارات پیدایش


 کتاب رستم در قرن 22

کتاب رستم در قرن 22

اثر عبدالحسین صنعتی زاده از انتشارات نفیر