کتاب های جنگی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های جنگی
 کتاب گل های سرخ سارایوو

کتاب گل های سرخ سارایوو

اثر آزرا یونوزوویچ از انتشارات سوره مهر


 کتاب کهنه سرباز

کتاب کهنه سرباز

اثر ایمان کفائی مهر از انتشارات زرین اندیشمند


 کتاب یک لیوان چای برای فرمانده

کتاب یک لیوان چای برای فرمانده

اثر محمدرضا نقوی از انتشارات مرکز اسناد انقلاب


 کتاب آسمان سرخ شب

کتاب آسمان سرخ شب

اثر سایمن سیبیگ مانتیفوری از انتشارات کتابسرای تندیس


 کتاب جاسوس

کتاب جاسوس

اثر دانیل استیل از انتشارات ابوعطا


 کتاب سمفونی ماهی های شیشه ای

کتاب سمفونی ماهی های شیشه ای

اثر محمدمهدی رسولی از انتشارات نیستان


 کتاب در سوریه خبری نیست

کتاب در سوریه خبری نیست

اثر بابک مصطفوی از انتشارات امید سخن


 کتاب من یک لاک پشتم

کتاب من یک لاک پشتم

اثر علی علی بیگی از انتشارات نیستان


 کتاب سنگ ها در آب

کتاب سنگ ها در آب

اثر دنا جو ناپلی از انتشارات دنیای اقتصاد


 کتاب هر جنگ داستانی دارد

کتاب هر جنگ داستانی دارد

اثر گوردون کورمن از انتشارات پرتقال