کتاب های جنگی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های جنگی
 کتاب پوکه

کتاب پوکه

اثر علی بیافرین از انتشارات نشر معارف


 کتاب جاده جنگ 11

کتاب جاده جنگ 11

اثر منصور انوری از انتشارات سوره مهر


 کتاب خاطرات بچه های انقلاب 1

کتاب خاطرات بچه های انقلاب 1

اثر محمود جوانبخت از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب خاطرات بچه های انقلاب 2

کتاب خاطرات بچه های انقلاب 2

اثر محمود جوانبخت از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب قصه های جنگ

کتاب قصه های جنگ

اثر مجموعه ی نویسندگان-سباستین فوکس از انتشارات لوح فکر


 کتاب گسترش دامنه مبارزه

کتاب گسترش دامنه مبارزه

اثر میشل ولبک از انتشارات بهجت


 کتاب The Beekeeper of Aleppo

کتاب The Beekeeper of Aleppo

اثر کریستی لفتری از انتشارات آی آی کتاب


 کتاب دوچرخه

کتاب دوچرخه

اثر زینب سوداچی از انتشارات شهید کاظمی


 کتاب خواب عجیب

کتاب خواب عجیب

اثر زینب سوداچی از انتشارات شهید کاظمی


 کتاب دیده بان ها ایستاده می خندند

کتاب دیده بان ها ایستاده می خندند

اثر محمدحسن ابوحمزه از انتشارات رسول آفتاب