کتاب های جنگی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های جنگی
 کتاب واترلو

کتاب واترلو

اثر امیل ارکمان از انتشارات امیرکبیر


 کتاب چه کسی این بلا را سر شهر آورده؟!

کتاب چه کسی این بلا را سر شهر آورده؟!

اثر فاطمه فروتن اصفهانی از انتشارات کتاب پارک


 کتاب پیش مرگ هیتلر

کتاب پیش مرگ هیتلر

اثر وی اس الکساندر از انتشارات ترنگ


 کتاب 1917

کتاب 1917

اثر کلی گاردینر از انتشارات جمهوری


 کتاب مردان نامرئی

کتاب مردان نامرئی

اثر صادق کرمیار از انتشارات جمکران


 کتاب معبد زیرزمینی

کتاب معبد زیرزمینی

اثر معصومه میرابوطالبی از انتشارات جمکران


 کتاب دربست

کتاب دربست

اثر خالد الخمیسی از انتشارات میلکان


 کتاب داوودی سفید

کتاب داوودی سفید

اثر مری لین برشت از انتشارات دانش آفرین


 کتاب من نمی خواستم اینطوری بشه

کتاب من نمی خواستم اینطوری بشه

اثر صفیه اورال از انتشارات رسپینا


 کتاب سربازان فرمان ده

کتاب سربازان فرمان ده

اثر مهدی جمشیدی از انتشارات کانون اندیشه جوان