کتاب های جنگی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های جنگی
 کتاب آهای صلاح…جات امنه؟!

کتاب آهای صلاح…جات امنه؟!

اثر نسرین ارتجایی از انتشارات افراز


 کتاب آن چه برایتان مانده است

کتاب آن چه برایتان مانده است

اثر غسان کنفانی از انتشارات افراز


 کتاب اعترافات

کتاب اعترافات

اثر ربیع جابر از انتشارات افراز


 کتاب سقاها

کتاب سقاها

اثر عتیق رحیمی از انتشارات نشر چشمه


 کتاب آدولف هیتلر را نجات دهید

کتاب آدولف هیتلر را نجات دهید

اثر ژان فرانسوا بوشار از انتشارات نشر ثالث


 کتاب الما کجا رفتی؟

کتاب الما کجا رفتی؟

اثر هدیه صفی بگی داریانی از انتشارات آرمان رشد


 کتاب باغهای وهم انگیز

کتاب باغهای وهم انگیز

اثر میشل کن از انتشارات کتاب کنج


 کتاب صبح روز یادبود

کتاب صبح روز یادبود

اثر الیستر مک لاود از انتشارات کتاب کنج


 کتاب برادر روحی

کتاب برادر روحی

اثر داوید دیوپ از انتشارات قطره


 کتاب عاشقانه ای در آشویتس

کتاب عاشقانه ای در آشویتس

اثر سوزی زیل از انتشارات نشانه