کتاب گنجشک استخوانی

اثر زانا فریلون از انتشارات پیدایش - مترجم: بهناز پیری-داستان جنگی

صبحی پناهجویی است که در اردوگاه پناهندگی به دنیا آمده و فقط زندگی پشت حصارها را می شناسد. تا این که با دختری به هم ریخته و عجول به اسم جیمی آشنا می شود که در سمت دیگر حصار زندگی می کند...


خرید کتاب گنجشک استخوانی
جستجوی کتاب گنجشک استخوانی در گودریدز

معرفی کتاب گنجشک استخوانی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گنجشک استخوانی


 کتاب برنده واقعی
 کتاب نهال هلو
 کتاب تصادف دوست داشتنی!
 کتاب بهترین میوه
 کتاب رئیس بازی!
 کتاب بال های مهربانی