کتاب وضعیت بی عاری

اثر حامد جلالی از انتشارات شهرستان ادب-داستان جنگی

در این رمان داستانی در جنوب ایران و به محوریت یک جوان و زندگی او در بستر جنگ تحمیلی روایت می‌شود.


خرید کتاب وضعیت بی عاری
جستجوی کتاب وضعیت بی عاری در گودریدز

معرفی کتاب وضعیت بی عاری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب وضعیت بی عاری


 کتاب دور از خانه ی پدری ام
 کتاب ضیافت به صرف گلوله
 کتاب جنگ چکاوک ها
 کتاب هبوط شهر سنگی
 کتاب سوره آفلین
 کتاب ایران شهر 3