کتاب هفت روز آخر

-داستان جنگی

گلوله‌ای نزدیک گله‌ی گوسفندها به زمین می‌نشیند. گله، وحشت‌زده پراکنده می‌شود. هر کدام از گوسفندها در سویی پا به فرار می‌گذارند... ؛


خرید کتاب هفت روز آخر
جستجوی کتاب هفت روز آخر در گودریدز

معرفی کتاب هفت روز آخر از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب هفت روز آخر


 کتاب گربه بلیتس
 کتاب مرغان شکسته بال
 کتاب اتاق افسران
 کتاب شوایک
 کتاب آنچه با خود حمل می کردند
 کتاب جنگی که نجاتم داد