کتاب نرخ تن

-داستان جنگی

گفتم: از تو بازجویی بکنم؟
گفت: جزو قرارداد نیست، ولی اگر حال میکنی بکن.
گفتم: باید راست بگویی.
گفت: من تو زندگی دروغ نگفتم! پنهان کاری کردم اما دروغ نگفتم.
گفتم: از پنهان کاری‌هایت سوال کنم راست می‌گویی یا دروغ؟
با چشم‌های بسته به سقف اتاق خیره شده بود.
گفت: تا حالا تو موقعیتش قرار نگرفته‌‌ام.
گفتم: اسم واقعی‌‌ات چیست؟
این سوال برایم کلیدی بود. چون هم اسمش را می‌دانستم، هم تاریخ تولد و محل تولدش را
گفت: رویا… تهران!
راست گفت.


خرید کتاب نرخ تن
جستجوی کتاب نرخ تن در گودریدز

معرفی کتاب نرخ تن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نرخ تن


 کتاب سربازان سالامیس
 کتاب سرباز پیسفول
 کتاب ساعت بغداد
 کتاب سرزمین های تکه تکه
 کتاب آپارتمان خیابان املی
 کتاب همه کاری که باید بکنی کشتن است