کتاب نامه های آقای پاول

اثر مونیکا مارون از انتشارات روزگار - مترجم: ابو ذر آهنگر-داستان جنگی

چه کسی می تواند در این مورد تصمیم بگیرد که آیا ما بیش تر لحظات خوب و خوش زندگی مان را به یاد می آوریم یا لحظات بد و ناخوش را؟
هلا نمی داند که چرا آن کارتن حاوی همه ی نامه ها و عکس های قدیمی،بخشی از خاطرات آن ماه های دشوار و وحشت آور ماجراهای خانوادگی اش را که به نوعی هم جزیی از تاریخ تیره و تار قرن بیستم آلمان بودند به کل از یاد برده است. هلا مادر مونیکا است، او بیش تر خاطرات و دقایق خوب و خوش زندگی را به خاطر می آورد


خرید کتاب نامه های آقای پاول
جستجوی کتاب نامه های آقای پاول در گودریدز

معرفی کتاب نامه های آقای پاول از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نامه های آقای پاول


 کتاب فرانکشتاین در بغداد
 کتاب ۱۴
 کتاب پی یر و لوسی
 کتاب سکوت دریا
 کتاب سفر های بسیار به هایدلبرگ
 کتاب راه بی پایان