کتاب قرار مهنا

اثر مهدی کفاش از انتشارات شهرستان ادب-داستان جنگی

اگر پرنده نتواند
روی شاخه ی آفتاب بنشیند
و نغمه ی نوبرانه اش را
به سفره های بامدادی برساند
سرش را چگونه بالا نگه دارد
شعر ...؟


خرید کتاب قرار مهنا
جستجوی کتاب قرار مهنا در گودریدز

معرفی کتاب قرار مهنا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب قرار مهنا


 کتاب جاده جنگ 1
 کتاب ساحران باروت 2
 کتاب زنبوردار حلب
 کتاب نشانه های صبح
 کتاب دستهایش خونی چشمهایش گریان
 کتاب قرار مهنا