کتاب سوره آفلین

اثر ابراهیم اکبری دیزگاه از انتشارات شهرستان ادب-داستان جنگی

این رمان، داستان مردی است به نام خلیل حُجّتی در شبِ 12 بهمن 57 در خیابانهایِ پر آشوبِ تهران دنبالِ پسر گمشده اش اسماعیل میگردد و راه به راه به مردمِ انقلابی سفارش میکند که "کمی" آرامتر انقلاب کنند، اما کسی صدایِ او را نمیشنود! مسأله دیگر خلیل این است که علیِ رغم ناامیدی از یافتنِ پسرش ولی سخت معتقد است که روح الله! چون هر زمان که خیر میخواهد از قرآن؛ قرآن آیه "لاتیأسوا من روح الله" را به او می‌دهد.


خرید کتاب سوره آفلین
جستجوی کتاب سوره آفلین در گودریدز

معرفی کتاب سوره آفلین از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سوره آفلین


 کتاب دور از خانه ی پدری ام
 کتاب ضیافت به صرف گلوله
 کتاب جنگ چکاوک ها
 کتاب هبوط شهر سنگی
 کتاب سوره آفلین
 کتاب ایران شهر 3