کتاب زندگی، جنگ و دیگر هیچ

اثر اوریانا فالاچی از انتشارات امیرکبیر - مترجم: لیلی گلستان-داستان جنگی

زندگی، جنگ و دیگر هیچ(Nothing, and so be it)
گزارشی از سفر اوریانا فالاچی به ویتنام و مکزیک است.
اوریانا فالاچی موفق به دریافت جایزه بانکارلا ۱۹۷۰ برای این کتاب شد.
چاپ این کتاب بعد از جنگ ویتنام نه تنها برای فالاچی شهرتی جهانی به بار آورد که حتی باعث شد بسیاری از آنها که از جنگ ویتنام دفاع می‌کردند نیز از کرده خود پشیمان شوند. «زندگی، جنگ و دیگر هیچ» را شاید بتوان یکی از موثرترین کتابهای ضد جنگ تاریخ دانست. کتابی که از دید بعضی شاید بهترین کتاب ضد جنگ تاریخ هم لقب بگیرد!


خرید کتاب زندگی، جنگ و دیگر هیچ
جستجوی کتاب زندگی، جنگ و دیگر هیچ در گودریدز

معرفی کتاب زندگی، جنگ و دیگر هیچ از نگاه کاربران
آسان نیست که در مورد یک کتاب مانند این توضیح دهم. بعد از چند سال، فکر میکنم واقعا فقط امروز را درک می کنم. در حال حاضر می توانم آن را با یک کلمه تعریف کنم: فوق العاده است و هیچ کس نمی تواند به من بگوید که فالاسی با یک بلیط تغییر کرده است ، دیوانه، نفرت انگیز. در اینجا همین احترام برای انسان، همان وحشت برای خشونت و جنگ، همان عشق به زندگی است که در آثار بلوغ یافت می شود. برای پیدا کردن، فقط آنها را بخوانید.

مشاهده لینک اصلی
اولین کتابی که خواندم خانم فالاچی هیچ چیز بود، و پس از آن باشد، در سال 1970. من 14 ساله بود. آنها مرا خنده می دهند، اما فقط به کسانی که از نژادپرستی خسته می شوند، خنده می گیرند. درست است که مردم فقط در مورد داشتن دهان خود صحبت می کنند. فقط این خاطرات، که می گوید از تجربه خود را در ویتنام و، در نهایت، dellepisodio که LHA مشاهده در مکزیک، با دانشجویان، در تیراندازی در پلازا از سه فرهنگ، به عنوان خوانده به درک که این زن است. بدیهی است یکی نیست که می گوید همه چیز توسط شنیدهها، قطعا نه یک است که توسط @ @ پچ پچ سپس راضی، برای مدتی، من بیشتر از او را نمی خواند. حدود 20 سال پیش، یک عاشق من را به من قرض داد و من از یونان و همراه او، پانگولیس، خواندن. در سال 92 من نامه ای به یک کودک که هرگز در 97 سالگی به دنیا نیامده بود خریدم. هر سه کتاب، شهوت من را برای من تأیید کردند. که در آن یک زن عادلانه، زنی که، اگر چه داشتن آرمان خاص و بیان آنها را با شور و شوق، هرگز موفق به نظرات دیگران، برای بهتر یا male.Nel 99 نیز در نظر بگیریم، برای کنجکاوی بود، من یکی از خریداری اولین رمان او، پنه لوپه در جنگ، که هر چند من یک خاطره مبهم است که من نمی توانم با بقیه فالاچی من amato.Il مرتبط تاریخ اخیر است. من، در واقع، خشم و غرور و قدرت ragione.Molti می خواهند ما را به این باور است که یک شکستگی و خط روشن بین این دو کتاب گذشته از تولید قبلی وجود دارد. من حتی زبانهای اسکات را می خوانم که ادعا می کنند که بیماری از بین می رود و شادتر می شود. حماقت از هر جایی که به آن نگاه می کنید احمقانه است. و خانم فالاچی حماقت است استفاده از داشتن همیشهuna زن هرگز riconosciuta.Non برای تمام فصول @، خانم فالاچی. با تمام احترامی که به شأن و منزلت همه کسانی که حتی نمی دانند که در آن او در خانه است، آماده، به عنوان آنها هستند، فروش پشت خود را به بهترین offerente.Lignavia گناه کبیره که او، البته، آن است که هرگز آلوده است. او نمی کرد، اما این کشور عجیب و غریب. و بسیار

مشاهده لینک اصلی
کتاب خیره کننده و روشن. روشنایی که ما را شگفت زده کرد، به خصوص صفحات امروز 40 سال پیش. و سپس توسط خدا نوشته شده است. فقط برای شکل ایتالیایی، برای پویایی فوری و آرام دوران، این کتاب باید در دبیرستان بخواند. به طور کامل متن فالسی را ترجیح میدهم.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب زندگی، جنگ و دیگر هیچ


 کتاب همدرد
 کتاب میراث
 کتاب آقای پیپ
 کتاب پرندگان زرد
 کتاب گیرنده شناخته نشد
 کتاب پروانه و تانک