کتاب ریحانهایی که مادرم دوست داشت

اثر اکبر میرجعفری از انتشارات شهرستان ادب-داستان جنگی

کتاب «ریحان هایی که مادرم دوست داشت»، شامل 52 داستان - خاطره هستند که این داستان ها تماما تجربیات شخصی نویسنده است. میرجعفری در این داستان ها سعی کرده است نوشته هایش نه چندان طولانی باشند که حوصله خواننده را سر ببرد و نه آن قدر کوتاه که از بیان ماجرا درماند.


خرید کتاب ریحانهایی که مادرم دوست داشت
جستجوی کتاب ریحانهایی که مادرم دوست داشت در گودریدز

معرفی کتاب ریحانهایی که مادرم دوست داشت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ریحانهایی که مادرم دوست داشت


 کتاب جاده جنگ 1
 کتاب ساحران باروت 2
 کتاب زنبوردار حلب
 کتاب نشانه های صبح
 کتاب دستهایش خونی چشمهایش گریان
 کتاب قرار مهنا