کتاب راه بی پایان

اثر ویلیام استایرن از انتشارات هنوز - مترجم: آرش رضاپور -داستان جنگی

راه بی‌پایان روایت طغیان فرد در برابر سیستم است، طغیانی آن‌چنان نومیدانه که در نهایت به خودآزاری و خودویرانگری می‌انجامد. اما قهرمان طاغی که امیدی به تغییر ندارد تا پای جان می‌جنگد، بر تصمیم خود می‌ماند، لج می‌کند، و در نهایت، گرچه زخمی و بی‌رمق و تحقیرشده، به مقصد می‌رسد، اما پیروز ماجراست. این ماجرا البته پیروز دیگری نیز دارد: سرهنگ، نماد سیستم، که موفق شده خواسته خود را بر همگان تحمیل کند؛


خرید کتاب راه بی پایان
جستجوی کتاب راه بی پایان در گودریدز

معرفی کتاب راه بی پایان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب راه بی پایان


 کتاب پرستوهای بی سرزمین
 کتاب فروغ زندگی
 کتاب شوایک
 کتاب اگر این نیز انسان است
 کتاب سه گانه ی دوقلوها (کتاب اول) دفتر بزرگ
 کتاب آن سوی رودخانه، زیر درختان