کتاب دیروزهای ما

اثر ناتالیا گینزبورگ از انتشارات کتاب خورشید - مترجم: منوچهر افسری-داستان جنگی

آنا با شنیدن صدای خنده‌های او کم‌کم همه‌چیز را به یاد آورد، باغ و دیوارهای پوشیده از برگ پاپیتال همسایه‌ی روبه‌رو، فرانسه، رادیو... و بوته‌های ساحل و رودخانه، همه مانند وزش تند نسیمی به قلبش بازگشتند؛


خرید کتاب دیروزهای ما
جستجوی کتاب دیروزهای ما در گودریدز

معرفی کتاب دیروزهای ما از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دیروزهای ما


 کتاب عصا
 کتاب لاله های واژگون
 کتاب بامداد فلوجه
 کتاب جنگ و رمان هایش
 کتاب برنده واقعی
 کتاب نهال هلو