کتاب خوش شانس تر از همه بودیم

اثر جورجیا هانتر از انتشارات کتاب کوله پشتی - مترجم: سارا حسینی معینی-داستان جنگی

رمان خوش‌شانس‌تر از همه بوديم نشان می‌دهد كه چگونه روح آدمی می‌تواند در مواجهه با تاريك‌ترين لحظات قرن بيستم، تاب آورد و هم‌چنان جواب بماند؛


خرید کتاب خوش شانس تر از همه بودیم
جستجوی کتاب خوش شانس تر از همه بودیم در گودریدز

معرفی کتاب خوش شانس تر از همه بودیم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب خوش شانس تر از همه بودیم


 کتاب سفر های بسیار به هایدلبرگ
 کتاب زندگی در جنگ
 کتاب سرباز پیسفول
 کتاب میراث
 کتاب قطار به موقع رسید
 کتاب سربازان سالامیس