محمدآصف سلطان‌زاده، نویسنده افغان است.
اوسال‌ها پیش، از افغانستان به ایران مهاجرت کرد و به کار در خیاط‌خانه‌ها پرداخت و پس ازسال‌ها زندگی در ایران، در ۱۳۸۰ نیز از ایران به دانمارک رفت و اینک مقیم دانمارک است.
نوع داستان نویسی محمد آصف سلطان‌زاده شاخه‌ای ازداستان‌نویسی فارسی محسوب می‌شود که گرچه آبشخورهای مشترکی با داستان‌نویسی فارسی در ایران دارد، تمایزاتی نیز با این شیوه داستان‌نویسی دارد.
می‌توان داستان فارسی را به سه شاخه ایرانی، افغانستانی و تاجیکستانی تقسیم کرد. البته سلطان‌زاده داستان نویسی را در ایران شروع کرده و نخستین مجموعه داستانش را در ۱۳۷۹ و زمان اقامت در ایران به چاپ رساند.
او همچنین کتاب‌‎های دوم، سوم وچهارمش را گرچه درخارج ازایران (عمدتا دانمارک) نوشته، ولی این کتاب‌ها را در ایران هم منتشر کرده است. فضای بیشتر داستان‌های مجموعه «تویی که سرزمین‌ات اینجا نیست» شهرهای جنگ زده افغانستان درجریان جنگ‌های داخلی آن کشور است و روایت خونبار و وحشتناکی که راوی از آن فضا ارائه می‌کند، سند جامعه‌شناختی مهمی است از وضعیت داخلی افغانستان طی این سال‌ها.


خرید کتاب تویی که سرزمین ات اینجا نیست
جستجوی کتاب تویی که سرزمین ات اینجا نیست در گودریدز

معرفی کتاب تویی که سرزمین ات اینجا نیست از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تویی که سرزمین ات اینجا نیست


 کتاب همدرد
 کتاب پشت صحنه
 کتاب پیش روی
 کتاب جوینده طلا
 کتاب کابوس های بیروت
 کتاب دختری با کت آبی