کتاب ترجیع گرسنگی

اثر ژان ماری گوستاو لوکلزیو از انتشارات نیلوفر - مترجم: مهستی بحرینی-داستان جنگی

1931، پاریس میزبان نمایشگاه استعماری است. اتل، 10 ساله، با ساموئل سلیمان، عموی خود می رود. دومی نگاه انتقادیتری به آنچه که میبیند بیشتر از او از موریس میآید. با این حال، کشف غرفه هند، تصمیم می گیرد به بهبود و بازسازی آن بر روی زمین آن را منو خانه.


خرید کتاب ترجیع گرسنگی
جستجوی کتاب ترجیع گرسنگی در گودریدز

معرفی کتاب ترجیع گرسنگی از نگاه کاربران
تعادل لفظی، احمق، غم انگیز، قریب به اتفاق. به طور کلی

مشاهده لینک اصلی
دوستش داری

مشاهده لینک اصلی
** هشدار اسپویلر ** افسانه

مشاهده لینک اصلی
عالی، نویسنده ای که سزاوار جایزه نوبل بود. بسیار دقیق در داستان هایش. من آن را توصیه می کنم.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ترجیع گرسنگی


 کتاب سربازها و عاشق ها
 کتاب تفنگت را زمین بگذار
 کتاب زنبورهای خاکستری
 کتاب راه بی پایان
 کتاب دفتر بزرگ
 کتاب وداع با اسلحه