کتاب به سفارش مادرم

-داستان جنگی

کتاب حاضر روایت هاییست از سفر اربعین از یک عکاس که به سفارش مادرش به این سفر می رود و این روایت ها را برای مادرش می نویسد.
این کتاب شامل 23 روایت با عناوین: مرد کوهی، حسون، دکتر نیری و ... می باشد.


خرید کتاب به سفارش مادرم
جستجوی کتاب به سفارش مادرم در گودریدز

معرفی کتاب به سفارش مادرم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب به سفارش مادرم


 کتاب پرواز را به خاطر بسپار
 کتاب راه بی پایان
 کتاب تفنگت را زمین بگذار
 کتاب مادر
 کتاب کودکان هم غیر نظامی هستند
 کتاب زنبورهای خاکستری