کتاب بامداد فلوجه

اثر والتر دین مایرز از انتشارات سروش - مترجم: عبدالحمید میرحسینی-داستان جنگی

والتر دین مایرز، نویسنده امریکایی، در کتاب بامداد فلوجه، ماجرای یک سرباز امریکایی را روایت می کند. این سرباز، در جریان حمله امریکا به عراق برای جنگ به این کشور فرستاده شد. سرباز امریکایی در سفر به فلوجه، از نزدیک جنایات امریکا را به چشم می بیند. نهایتا او به این نتیجه می رسد که چنین جنگی بی فایده بوده است. در پایان کتاب می نویسد: اگر فرزندی داشته باشم هیچگاه داستان جنگ عراق را برایش تعریف نمی کنم


خرید کتاب بامداد فلوجه
جستجوی کتاب بامداد فلوجه در گودریدز

معرفی کتاب بامداد فلوجه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بامداد فلوجه


 کتاب عصا
 کتاب لاله های واژگون
 کتاب بامداد فلوجه
 کتاب جنگ و رمان هایش
 کتاب برنده واقعی
 کتاب نهال هلو