کتاب اردوگاه اطفال

-داستان جنگی

کتاب "اردوگاه اطفال " ادامه کتاب "آن بیست و سه نفر است " که احمد یوسف زاده آن را نوشته است.
متنی از کتاب :
امروز حمید عراقی گفت فردا می خواهیم وسط اردوگاه یک پرچم نصب کنیم.با خودم گفتم لابد از فردا باید به اینا جواب بدیم کی پرچم عراق رو پایین کشیده ، کی به پرچم عراق بی احترامی کرده و مشکلاتی از این دست ، اما در کمال تعجب حمید عراقی ادامه داد : از فردا یک پرچم جمهوری اسلامی ایران نصب می کنیم وسط اردوگاه !
فهمیدم حمید عصبانیه ، داره زمینه چینی میکنه که حرف مهمی بزنه.
گفتم : سیدی حمید ، چرا مگه چطور شده ؟ حمید گفت : شما به هیچ قانونی احترام نمیذارید.می گیم نماز جماعت نخونید ، می خونید .می گیم با خبرنگارها مصاحبه بکنید ، نمی کنید .می گیم صلوات نفرستید ، می فرستید .می گیم بعد از سوت آمار سریع بیایید توی محوطه ، نمی آیید. خب یک دفعه پرچم جمهوری اسلامی رو هم نصب کنید وسط اردوگاه دیگه


خرید کتاب اردوگاه اطفال
جستجوی کتاب اردوگاه اطفال در گودریدز

معرفی کتاب اردوگاه اطفال از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اردوگاه اطفال


 کتاب فرانکشتاین در بغداد
 کتاب کتابخوان
 کتاب فرشته سکوت کرد
 کتاب سیمای زنی در میان جمع
 کتاب رویای جورج ار
 کتاب مرگ کسب و کار من است